ełk adwokat

Kancelaria Adwokacka

Ełk adwokat

W czym możemy ci pomóc?

Prawo karne

Sprawy karne o zbrodnie i występki, reprezentowanie pokrzywdzonych, sprawy karne gospodarcze, wykroczenia, reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego, obrona we wszystkich instancjach postępowania sądowego, tymczasowe aresztowania.

Prawo pracy

Przygotowywanie umów o pracę, regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji i innych dokumentów, udział w niegocjacjach prawniczych, reprezentowanie przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy

Prawo cywilne

Sprawy dotyczących pełnomocnictwa i prokury, sprawy związane z współwłasnością rzeczy i praw, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych, spraw z zakresu umów spółki cywilnej.

Nieruchomości

Sporządzanie i negocjowanie umów najmu, reprezentowanie wynajmujących i najemców, badania prawne (audyty) nieruchomości, reprezentacja w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi, umowy deweloperskie.

Odszkodowania

Szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy), wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia i in.

Spory sądowe

Reprezentacja przed sądem, opracowywanie strategii procesowej, sporządzanie pozwów i środków zaskarżenia, pozwy przeciwko członkom zarządu (art. 299 ksh), negocjowanie ugód, spory korporacyjne, budowlane i in.

Ełk adwokat

O Kancelarii:

Głównym celem naszej Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Oferta Kancelarii jest skierowana zarówno do osób indywidualnych, jak i do klientów biznesowych. Powierzając nam swoją sprawę , zdajesz się na doświadczenie i wiedzę opartą na wykształceniu uniwersyteckim, kilkuletniej aplikacji adwokackiej oraz wieloletniej praktyce zawodowej. Zapewniamy pełną dyskrecję, ponieważ Adwokat jest zobowiązany z mocy ustawy zachować w tajemnicy wszystkie informacje nabyte w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych i jest to obowiązek nieograniczony w czasie.

 Szukasz kogoś takiego jak adwokat w mieście Ełk ? Nie zamierzamy uczyć Cię skomplikowanych konstrukcji cywilistycznych ani referować najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Nie wymagamy od Ciebie znajomości przepisów prawa. Pozostaw to nam – przecież po to właśnie jesteśmy. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jaką oferuje kancelaria adwokackaAdwokat Ełk.

ełk adwokat

Ełk adwokat

Najnowsze artykuły

lawyers-demo-03

Rozwód

Rozwód możemy zdefiniować jako rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód może być bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie. Sąd nie orzeka…

Ełk adwokat

Skontaktuj się z nam